Waarderen en oordelen: voorbeelden per vak


Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgende manieren:

BIOLOGIE

​PKU (vmbo/havo/vwo): De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risico op PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen.
Vakinhoud Voortplanting en evolutie;
Erfelijkheid
Werkwijzen Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen Oorzaak en gevolg; 
Veiligheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 509 kB)

​Pilletje (vmbo): De leerlingen geven een beargumenteerd oordeel over een situatie waarin een medeleerling medicijnen krijgt om hem rustiger te maken. Hierbij denken ze na over de verschillende mogelijke oorzaken van druk gedrag.
Vakinhoud ​Interactie;
Gedrag
Werkwijzen Waarderen en oordelen
Denkwijzen ​Oorzaak en gevolg
Grootte 2 lessen
Download

​► (pdf, 202 kB)

SCHEIKUNDE

Chemische opslag (vmbo/havo/vwo): De leerlingen zoeken informatie op over chemicaliën en beoordelenof bepaalde situaties (te) veel risico met zich meebrengen.
Vakinhoud Materie: eigenschappen van stoffen
Werkwijzen ​​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen Risico's en veiligheid
Grootte 3 lessen
Download

(pdf, 564 kB)

Marjolein: procesoperator (vmbo): Leerlingen vormen zich een beeld over de chemische industrie door informatie op te zoeken, een fabriek als systeem te beschrijven en te beoordelen of de fabriek duurzaamopereert.
Vakinhoud Materie: eigenschappen
Werkwijzen Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen ​Systeem en systeemmodellen; Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

(pdf, 195 kB)