Onderzoeken: voorbeelden per vak


Hieronder zijn voor de werkwijze 'onderzoeken' voorbeeldlesmaterialen voor de verschillende vakgebieden te vinden.

TECHNOLOGIE

Constructie (havo/vmbo): Leerlingen ontwikkelen ideeën over hoe de structuur van een brug bepaalt of hij goed functioneert. Vervolgens onderzoeken ze deze ideeën in een computermodel.​​
Vakinhoud Technologie
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 3.6 MB)

NATUURKUNDE

Sneeuwpop (vmbo): De leerlingen onderzoeken of een sneeuwpop sneller smelt met of zonder jas. Ze denken na over de functie van de jas en hoe de structuurvan de jas hier aan bijdraagt.
Vakinhoud Energie: warmtestromen en isolatie
Werkwijzen Onderzoek
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 1 les
Download ​► (pdf, 414 kB)
Stuiterbal (vmbo): De leerlingen beredeneren aan de hand van een onderzoek welke structuur van een stuiterbal het beste past bij zijn functie. Ze denken hierbij na over behouden omzettingvan energie.
Vakinhoud Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Onderzoeken; Redeneren
Denkwijzen Structuur en functie; Behoud, kringloop en transport
Grootte 2 lessen
Download (pdf, 657 kB)
Surfplank (havo/vwo): De leerlingen voeren een experimenteel onderzoek uit naar verschillende materialen voor een surfplank en berekenen of deze geschikt zijn voor één van de belangrijkste functies van een surfplank: drijven.
Vakinhoud ​Materie: stoffen en eigenschappen van stoffen
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen Onderzoeken; Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
Grootte 2 lessen
Download ​► (pdf, 379 kB)
Autarkisch huis (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.
Vakinhoud Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken
Grootte 3 lessen
Download ​► (pdf, 251 kB)
Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronener zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.
Vakinhoud ​Energie: electriciteit en magnetisme
Werkwijzen Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen Patronen
Grootte 1 les
Download ​► (pdf, 625 kB)