Modelontwikkeling: voorbeelden per vak

28 november 2019

De werkwijze 'modelontwikkeling en -gebruik' komt in verschillende vakken terug. Hieronder vind je voorbeeldlesmateriaal.

TECHNOLOGIE

Constructie (havo/vmbo): Leerlingen ontwikkelen ideeën over hoe de structuur van een brug bepaalt of hij goed functioneert. Vervolgens onderzoeken ze deze ideeën in een computermodel.​
Vakinhoud Technologie
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 3 lessen
Download ​► (pdf, 3.6 MB)

NATUURKUNDE

Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten. ​
Vakinhoud

Kracht en beweging;
Zonnestelsel

Werkwijzen Ontwerpen;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​​Schaal, hoeveelheid en verhouding
Grootte ​3 lessen
Download ​► (pdf, 308 kB)
Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronener zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.
Vakinhoud Energie: electriciteit en magnetisme
Werkwijzen ​Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte ​1 les
Download ​► (pdf, 625 kB)

FYSISCHE GEOGRAFIE

Dekzand (vmbo): De leerlingen zoeken een patroon in de grootte van dekzandkorrels; hiervoor gebruiken ze kaartmateriaal als model voor de werkelijkheid.
Vakinhoud Systemen op aarde
Werkwijzen Modelvorming en -gebruik
Denkwijzen Patronen
Grootte ​1 les
Download ​► (pdf, 1.6 MB)
​Bevolking en bergen (vmbo):​Leerlingen maken een modelmatige weergave van de gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge bergen in verschillende landen en herkennen daarin patronen.
Vakinhoud ​Landschap en menselijke activiteit
Werkwijzen ​Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download ​► (pdf, 442 kB)
​Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo): ​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud ​Systemen op aarde
Werkwijzen ​Modelgebruik en -ontwikkeling
Denkwijzen ​Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte ​1 les
Download ​► (pdf, 425 kB)