De nieuwe inhouden van het ERK

15 december 2021

Het vernieuwde ERK kent een groot aantal toevoegingen en aanpassingen ten opzichte van de versie uit 2001. Hier lees je over de belangrijkste aanvullingen.

Het Companion Volume is in veel opzichten gegroeid ten opzichte van de versie van het ERK uit 2001. Zo zijn er nieuwe schalen voor:

  • lezen als vrijetijdsbesteding en reactie op creatieve teksten, inclusief literatuur;
  • digitale mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • verstrekken van informatie in een monoloog;
  • 'mediation', inclusief meertalige en interculturele competenties;
  • fonologische beheersing.

Ook heeft het Companion Volume meer descriptoren voor het laagste (A1 en pre-A1) en het hoogste beheersingsniveau (C2), en voor de plusniveaus A2+, B1+ en B2+. Verder zijn er schalen uitgewerkt voor gebarentaalvaardigheid.

In het rechtermenu kun je lezen over de vier thema's die in het Companion Volume zijn uitgewerkt ten opzichte van de 2001-versie van het ERK: mediation, meertalige en pluriculturele competentie, literatuur en gebarentaal.