Hoe is het ERK opgebouwd?

5 juli 2022

Het ERK onderscheidt taalactiviteiten, taalstrategieën en competenties. Hoe deze samenhangen, lees en zie je hier.

Je ziet de hele ERK-structuur in één oogopslag in het rechtermenu. Bekijk de animatie om de hoofdstructuur van het ERK snel onder de knie te krijgen.

Het ERK gaat uit van vier vormen van communicatie:

  • receptief (lezen en luisteren)
  • productief (spreken en schrijven)
  • interactie (gesprekken voeren en schriftelijke communicatie, ook digitaal)
  • mediation (alles wat je doet om de communicatie te bevorderen, zie ook de animatievideo die daarover gaat)

Het ERK noemt deze vier vormen van communicatie 'modi'.

Voor elk van deze modi formuleert het ERK taalactiviteiten (wat je doet, bijvoorbeeld iets bestellen, een artikel lezen) en taalstrategieën (hulpmiddelen bij je communicatieve taalactiviteiten, bijvoorbeeld de betekenis van een woord afleiden uit de context).

Naast het wat beschrijft het ERK ook hoe goed het taalgebruik is: de kwaliteit van je taalbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan grammaticale nauwkeurigheid, vloeiendheid of spelling. Het ERK noemt deze aspecten communicatieve taalcompetenties.

Daarnaast kent het ERK schalen voor meertalige en pluriculturele competentie. Dat gaat over hoe je talige en culturele kennis vaardig en met een open houding gebruikt in interculturele communicatie.

Om te beschrijven wat je bij een type taalactiviteit, strategie of taalcompetentie kunt op verschillende beheersingsniveaus, gebruikt het ERK schalen. Een schaal is een reeks kernachtige beschrijvingen die gekoppeld zijn aan een niveau (pre-A1 t/m C2). Denk bijvoorbeeld aan schalen voor 'correspondentie lezen' of 'samenvatten'. Er zijn maar liefst 92 schalen! De beschrijvingen hebben de vorm van (de taalleerder) kan... en heten in het Engels can-do descriptors. Wij gebruiken op deze website can do-beschrijvingen.