Aan de slag met samenhang

30 oktober 2019

Wanneer scholen aan de slag gaan met samenhang wordt dit vaak concreet uitgevoerd binnen een project. Een project in samenhang gaat over de horizontale afstemming binnen verschillende vakken en/of leergebieden. Een aantal praktische hulpmiddelen en concrete lesvoorbeelden laten zien welke stappen een school kan zetten op weg naar een meer samenhangend curriculum tussen kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en de 21e eeuwse vaardigheden. Aan elk lesvoorbeeld over samenhang wordt een overzichtelijk schema voor de planning van de verschillende onderwijsactiviteiten toegevoegd. Achtergrondinformatie geeft zicht op de onderliggende visie op samenhang.