Uitgangspunten

23 september 2021

De leerlijnen voor kunstzinnige oriëntatie zijn ontwikkeld vanuit een aantal uitgangspunten. De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek en de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.

  • kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Naast de uitgangspunten vormen de leergebiedoverstijgende / 21e eeuwse vaardigheden de basis voor de leerlijnen van de kunstzinnige vakdisciplines.