Verantwoording

21 november 2019

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. Op deze plek worden de aanleiding en het doel voor dit leerplankader nader beschreven.

Hoe de aanpak voor het ontwerp van het leerplankader en de bijbehorende leerlijnen voor de kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek) eruit zien, lees je onder 'werkwijze'. Bij 'achtergrondinformatie' zie je welke bronnen bepalend waren voor de keuzes binnen het ontwerpproces van het leerplankader.

SLO projectgroep leerplankader kunstzinnige oriëntatie

 • Mariel Cordang, SLO: speciaal onderwijs
 • Marieke Hagemans, extern specialist drama en dans, amateurkunst
 • Anky Jacobse, SLO: primair onderwijs
 • Berthold van Leeuwen, SLO: manager afdeling Primair onderwijs en Speciaal onderwijs
 • Christiane Nieuwmeijer, extern specialist muziek, pabo, conservatorium
 • Inge Roozen, SLO: primair onderwijs
 • Stéfanie van Tuinen, SLO: projectleider
 • Moniek Warmer, extern specialist (cultureel) erfgoed, media-educatie

Met advies van:

 • Eeke Wervers, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
 • Tera Uijtdewilligen, Erfgoed Brabant
 • Arja van Veldhuizen, Landschap Erfgoed Utrecht