Samenhang

30 oktober 2019

In 'samenhang' gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de overige leergebieden in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Vakoverstijgende vaardigheden staan hierbij centraal.

In de preambule worden drie kanttekeningen geplaatst. Vanuit de preambule en de bijbehorende kanttekeningen volgt een beschrijving van de specifieke bijdrage die het leergebied kunstzinnige oriëntatie hieraan verleent. Tevens wordt een relatie gelegd tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie met andere vak- en leergebieden. Daarnaast wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de samenhang tussen de 21e eeuwse vaardigheden en het leergebied kunstzinnige oriëntatie. "Aan de slag met samenhang" laat zien hoe samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en de 21e eeuwse vaardigheden geconcretiseerd wordt.