Leerlijnen

8 april 2024

Leerlijnen gebruik je bij het ontwikkelen van je onderwijsprogramma. De basis van iedere leerlijn zijn de wettelijk vastgestelde kerndoelen.

Voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van leerlijnen.

Een voorbeeld:

Voorbeeld

Stap 1

Het team formuleert een visie op kunstzinnige oriëntatie aan de hand van de kerndoelen.

Stap 2

Het team onderzoekt per bouw in de voorbeeldmatige leerlijn wat ze leerlingen wil leren.

Stap 3

De bouwen onderzoeken of er een doorlopende leerlijn is van groep 1 tot 8.

Stap 4

Samen met culturele instellingen worden leerdoelen besproken, zodat het buitenschools aanbod aansluit bij het onderwijs in school.

Op basis van de kerndoelen en voorbeeldmatige leerlijnen kunnen scholen hun onderwijsaanbod voor verschillende leeftijdscategorieën samenstellen, al dan niet in samenwerking met een culturele instelling.

Bij het ontwikkelen van onze leerlijn is het team uitgegaan van de ontwikkeling van het kind. We willen dat leerlingen begrip van de wereld krijgen door kunst. Vanuit daar hebben we bepaald welke ervaringen, vaardigheden en kennis wij de leerling bieden om zich breed te kunnen ontwikkelen. Daar hebben we de kerndoelen en leerlijnen als uitgangspunt bij gebruikt."