Wetenschappelijke houding - Aspecten van houding

9 oktober 2019

NB  Voor alle gedragskenmerken geldt dat deze zich met het toenemen van de leeftijd verder ontwikkelen

WILLEN WETEN

Gedragskenmerken van het kind:

nieuwsgierig

 • heeft initiële/brede interesse waarbij het zich verwondert over zaken, zich veel afvraagt en leergierig is
 • stelt veel vragen

gemotiveerd

 • is intrinsiek gemotiveerd en werkt met passie en plezier
 • wil onverstoorbaar doorwerken, ook als het tijd is aan het eind van de les
 • is geconcentreerd, werkt met 'tong uit de mond' en laat zich niet door de omgeving storen
 • vraagt wanneer het verder mag gaan en gaat ook thuis verder met de opdracht
 • is enthousiast voor veel vakgebieden

KRITISCH WILLEN ZIJN

Gedragskenmerken van het kind:

observerend

 • is oplettend, opmerkzaam en volgt vreemde verschijnselen
 • observeert objectief en precies

(bij jonge kinderen)

 • werkt non-verbaal
 • handelt ongecontroleerd
 • is oplettend en aandachtig
 • is snel en opmerkzaam
 • werkt nauwkeurig op kleuterniveau

(bij oudere kinderen)

 • discussieert kritisch over materiaalgebruik in het prototype

objectief

 • staat open voor invloeden van buiten en voor nieuwe ideeën
 • is bereid om te leren van de ander en 'open minded'
 • is onbevooroordeeld

nauwkeurig

 • is netjes en nauwgezet (technisch, mathematisch, taalgebruik), consciëntieus en heeft een drang naar perfectie

(bij oudere kinderen)

 • werkt de globale ontwerpschets nauwkeurig uit in een ontwerptekening op schaal (met rekenmachine)
 • begint opnieuw als het nog niet zint

kritisch naar anderen

 • is kritisch naar medeleerlingen en de leraar
 • is kritisch over bronnen en bestaande ideeën
 • wil zaken van verschillende kanten bekijken en verschillende opvattingen leren kennen

(bij oudere kinderen)

 • is kritisch op het stellen van vragen
 • reageert naar medeleerlingen om het goed te doen en nauwkeurig/precies te zijn

kritisch op zichzelf

 • is kritisch op eigen ideeën
 • is kritisch op eigen werk
 • kan omgaan met kritiek van anderen, met eigen onzekerheid en onwetendheid
 • is kritisch op het eigen materiaalgebruik

WILLEN BEGRIJPEN

Gedragskenmerken van het kind:

begrijpen

 • gaat op zoek naar de oorzaak of reden van iets

(bij jongere kinderen)

 • vraagt van alles. Waarom? Hoe zit dat? etc.
 • haalt dingen uit elkaar
 • bekijkt dingen/werk van anderen en wil weten hoe het zit

(bij oudere kinderen)

 • door onderwerp uit te pluizen en te doorgronden, op zoek gaan naar de oorzaak of de reden van iets (Waarom? Waardoor? Waartoe? Hoe?)

overzicht

 • overziet het werk (van anderen) en plaatst het in een kader

VERNIEUWEND WILLEN ZIJN

Gedragskenmerken van het kind:

origineel

 • gaat een eigen richting uit
 • maakt niet alleen dingen na, doet niet alleen na, maar werkt ook eigen ideeën
 • voegt zelfstandig originele aspecten toe in een ontwerp

onconventioneel

 • treedt buiten de bestaande kaders
 • heeft lef en staat open voor onbekendheid

innovatief

 • heeft oorspronkelijke, originele gedachten en nieuwe ideeën die anders mogen zijn
 • voegt (in overleg) vernieuwende elementen toe aan een ontwerp

associatief

 • is creatief, intuïtief en flexibel

WILLEN BEREIKEN

Gedragskenmerken van het kind:

initiatiefrijk

 • bedenkt veel verschillende dingen
 • begint en probeert opnieuw als het niet lukt
 • is ondernemend

persistent

 • werkt hard en is een doorzetter

geduld

 • werkt geduldig en verwacht niet te snel resultaat

ambitieus

 • weet eigen doelen te stellen

energiek

 • wil er voor gaan

gedreven

 • is grondig en vastberaden
 • zoekt vasthoudend naar een oplossing voor een probleem

WILLEN DELEN

Gedragskenmerken van het kind:

sociaal

 • is gericht op samenwerking
 • verdeelt taken onder groepsleden en houdt zich aan afspraken
 • is bereid om te leren van de ander
 • vertelt over ervaringen aan klasgenoten en anderen

overtuigend

 • stelt problemen aan de orde
 • legt probleem uit en overtuigt anderen van eigen ideeën
 • stelt plenair vragen