Versnellen

26 september 2023

Door te versnellen komen leerlingen eerder bij complexere leerstof. Het verwerken van deze leerstof kan een beroep doen op vaardigheden die eerder nog niet aangesproken werden.

Versnellen is voor een grote groep (hoog)begaafde leerlingen en getalenteerde leerlingen een effectieve onderwijsaanpassing, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Dit betekent niet dat versnellen voor iedere leerling een positief effect heeft. De keuze om te versnellen zal daarom voor iedere individuele leerling apart genomen moeten worden. Onderstaande overwegingen spelen hierbij een rol:

 • Wil de leerling sneller bij complexere leerstof komen, of dieper ingaan op al besproken of nieuwe onderwerpen?
 • Waar liggen de interesses van de leerling?
 • Welke vaardigheden wil de leerling ontwikkelen?
 • Hoe is de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling tot nu toe?
 • Welke mogelijkheden kan de school bieden?
 • Welke tijd kan hiervoor gebruikt worden?
 • Welke mogelijkheden zijn er om dit samen met anderen te doen?

Versnellen gaat altijd samen met compacten, anders kan er niet versneld worden. Versnellen kan op de volgende manieren:

 • vervroegd instromen in groep 1;
 • overslaan van een of meerdere groepen of klassen;
 • doorlopen van meerdere groepen in een schooljaar, bijvoorbeeld de onderbouw van het vo in twee jaar;
 • versnellen voor een bepaald vak, bijvoorbeeld een jaar eerder examen doen voor een vak.