Handreikingen

24 mei 2022

Leerdoelen geven zicht op waar leerlingen naartoe werken en waar ze staan ten opzichte van die gewenste situatie.

Aan een leerdoel kun je dan zien welke taal-denkactiviteit een leerling uitvoert. Dit is mogelijk door het doel te formuleren met specifieke werkwoorden, namelijk handelingswerkwoorden die waarneembaar (leer)gedrag uitdrukken. Denk bijvoorbeeld aan ‘beschrijven’ of ‘benoemen’. Gebruik maken van zulke talige handelingswerkwoorden maakt het leren of geleerde zichtbaar. In deze handreiking laten we zien hoe je als leraar leerdoelen met talige handelingswerkwoorden kunt (her)formuleren.