Werken aan vaktaal

25 november 2020

Hoe kan ik als docent zowel aan de inhoud van mijn vak werken als aan de taal waarmee je die vakinhoud weergeeft? In deze vier brochures is per vakkencluster uitgewerkt hoe de leraar binnen zijn eigen vakkencluster taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten.

Het doel van deze brochures is dat de leraar scherp in beeld krijgt wat hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks en zich de vraag stelt: op welke manier maar ik dat doel bereikbaar voor mijn leerlingen, gegeven de mate van beheersing van de (vak)taal die ze nu hebben?

Het resultaat is geclusterd in vier brochures:

  • Werken aan vaktaal bij de exacte vakken
  • Werken aan vaktaal bij de groene vakken
  • Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken
  • Werken aan vaktaal bij de talen

De brochures zijn ontwikkeld door docenten vo met APS, CPS, Expertisecentrum Nederlands, KPC en SLO en zijn te gebruiken in de professionalisering van zittende leraren van de genoemde vakken en in de initiële opleidingen.

Leeswijzer

Elke brochure bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergronden van taal, schoolse taal en vaktaal. Hoofdstuk 2 werkt de verschillende concepten verder uit en spitst het toe op taalgericht vakonderwijs. In hoofdstuk 3 worden verschillende situaties en scenario's uitgewerkt hoe een leraar taalgericht bezig kan zijn binnen zijn vak, afhankelijk van zijn ervaring als taalgerichte leraar en de visie van zijn school. In hoofdstuk 4 vind je lesvoorbeelden beschreven en in hoofdstuk 5 wordt de inhoud van de brochure in haar context geplaatst.