Wereldoriëntatie po

4 november 2021

Wat is wereldoriëntatie?

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor alle vormen van onderwijs die gaan over het verkennen van de natuur en de maatschappij. Iedere school legt daarbij eigen accenten en iedere school hanteert zijn eigen aanpak en jargon. Wereldoriëntatie kent vele verschijningsvormen en benamingen: sommige scholen spreken over aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Andere scholen hanteren termen als wetenschap en technologie, zaakvakken, kosmisch onderwijs of thematisch werken. Meer over wereldoriëntatie.

thema's

leerplankader wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken.

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

samenhang in het primair onderwijs

Samenhang in je onderwijs aanbrengen. Hoe doe je dat?