Beoordelen van onderzoeksvaardigheden

2 oktober 2019

Het is belangrijk dat de beoordeling van onderzoeksopdrachten consistent is met de beoogde leerdoelen. Ook is aan te raden de leerdoelen en beoordelingscriteria vooraf aan de leerlingen te geven en na afloop de beoordeling met leerlingen te bespreken.

Artikel over rubrics

​Voor het beoordelen van onderzoeksvaardigheden wordt vaak gebruik gemaakt van rubrics. In een artikel (docx, 563 kB) over rubrics wordt ingegaan op vragen als 'Wat is een (goede) rubric?' en 'Hoe kun je als docent, maar ook als leerling rubrics gebruiken?'

Single Point rubric

In een single point rubric is een voldoende prestatie op elk criterium het uitgangspunt. Deze wordt beschreven in de middelste kolom. In de linkerkolom kan de docent of een medeleerling per criterium aangeven waarin een leerling eventueel nog te kort schiet en wat hij nog kan doen om zich te verbeteren (uitgaande van de eisen waa​raan een voldoende prestatie moet voldoen)​. In de rechter kolom kan, weer per criterium, worden vermeld waarom de prestatie eventueel excellent is, of in ieder geval beter dan gemiddeld.

Deze vorm van een rubric is vooral geschikt voor een formatieve beoordeling, een beoordeling dus die gericht is op het verbeteren van de prestaties van leerlingen. In dit voorbeeld (docx, 1.2 MB) zijn de linker- en rechterkolom voorbeeldmatig ingevuld.​​

Beoordelingsinstrumenten

'Onderzoek in zes stappen' bevat ook een aantal beoordelingsformulieren in Excel, gebaseerd op rubrics. Deze rubrics bevatten criteria voor het beoordelen van (delen van) het onderzoek. Uit deze criteria kan, desgewenst, een keuze worden gemaakt. Het gaat om het beoordelen van:

  • Bronnenonderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Proefondervindelijk/experimenteel
  • Onderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Mondelinge presentatie
  • PowerPoint Presentatie
  • Poster
  • Betoog
  • Single-Point rubric (vooral geschikt voor het formatief beoordelen van onderzoek)