Hoe ontwikkel je een goede schrijfopdracht?

9 december 2019

Samenwerken, feedback geven, uitproberen: het ontwikkelen van nieuwe schrijftaken is leuk, maar ook best een klus. Met behulp van deze vier tips kan het niet misgaan.

Met deze concrete tips ben ik echt geholpen. Mijn collega's en ik ontwikkelen nu veel meer samen' (docent Nederlands).

Tip 1

Ontwikkel samen en niet alleen. Samenwerken met collega’s houdt je scherp en inspireert.

Tip 2

Met een schrijfopdracht wil je de schrijfvaardigheid van je leerlingen monitoren: waar staat deze leerling nu? Ontwerp een schrijfopdracht dan ook altijd op basis van een leerdoel en de criteria waaraan het eindproduct moet voldoen.

Tip 3

Om leerlingen eerlijk te beoordelen, ontwikkel je een schrijfopdracht altijd samen met een passend beoordelingsmodel. De beoordelingscriteria moeten overeenkomen met de succescriteria die behoren bij de taak. Laat (taalkundige) aspecten in je beoordelingsmodel achterwege als je daar in de lessen ook geen aandacht aan besteedt.

Tip 4

Feedback van collega’s is heel waardevol. Leg nieuwe schrijfopdracht aan hen voor en verwerk hun tips en opmerkingen.

Tip 5

Probeer de nieuwe schrijfopdracht uit, bijvoorbeeld in een voorexamenklas. Hoe werkte het? Stel eventueel de taak en het beoordelingsmodel bij.