Schrijven in het schoolexamen

3 februari 2021

Het domein schrijfvaardigheid is een belangrijk domein in de schoolexamens. Scholen hebben de mogelijkheid het schoolexamen schrijfvaardigheid naar eigen inzicht in te vullen. In een onderzoek (2018) van de vakvereniging Levende Talen Nederlands (LTN) onder 400 docenten Nederlands bleek dat docenten behoefte hebben aan kwaliteitsborging: docenten willen meer kennis over de opties voor het toetsen en beoordelen van de schrijfexamens. Daarom startte LTN in 2019 met veertig docenten van twintig scholen een project, gefinancierd door de SLO.

In werkgroepen gingen docenten aan de slag met het verbeteren van hun schoolexamen schrijfvaardigheid. Ze maakten eerst een veranderplan, verdiepten zich in wetenschappelijke literatuur en volgden workshops. Vervolgens experimenteerden ze met een nieuwe vorm van schrijfvaardigheidsexamens: meer beoordelaars per tekst, geïntegreerde lees- en schrijftaken, een beoordelingstraining, vergelijkend beoordelen en een praktijkexamen voor schrijven.

Dit alles resulteerde in acht inspirerende praktijkvoorbeelden. Op de website van de werkgroep Didactiek Nederlands van Levende Talen zijn de uitwerkingen van deze nieuwe schrijfexamens te vinden evenals de daarbij behorende opdrachten en beoordelingsinstrumenten. Met deze rijke praktijkvoorbeelden kunnen docenten Nederlands van andere scholen inspiratie opdoen om ook hun PTA aan te pakken en zo een kwaliteitsslag te maken met de schoolexamens schrijfvaardigheid.