Externe links

12 augustus 2021

Enthousiast geworden door de schrijftaken, lessenseries en de checklist? En wil je meer weten over effectief schrijfonderwijs? Hier vind je verschillende websites waarop je meer informatie vindt over goed schrijfonderwijs.

Algemeen

Effectieve lessen

De plek waar je meer informatie vindt over het ontwerpen van effectieve lessen, waaronder goede tips voor schrijfonderwijs. Het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ is hier ook gratis te downloaden.

Je schrijfles formatief ingestoken

De plek waar je informatie, instrumenten en handleidingen vindt over formatief evalueren. De aspecten van formatief evalueren zijn ook goed toe te passen in je schrijfonderwijs.

Engels

Taalprofielen: hulpmiddel voor mvt-docenten

De plek waar je concrete voorbeelden van situaties en taalhandelingen vindt als uitwerking van de descriptoren van het Europees Referentiekader.

Companion Volume

De plek waar je de nieuwe uitgave van het ERK vindt: Companion Volume met can do-statements en veel nieuwe schalen. Ook voor schrijfonderwijs.

Kennis over het schrijfproces

In dit artikel lees je meer over het belang van procesgericht schrijfonderwijs in een vreemde taal. De resultaten uit het onderzoek impliceren dat het van belang is om schrijfonderwijs in vreemde talen ook te richten op het vergroten van kennis over het schrijfproces.

Nederlands

Referentiekader Taal

De plek waar je meer informatie vindt over het Referentiekader Taal. Ook vind je hier diverse uitwerkingen van de referentieniveaus en instrumenten voor scholen.

Effectieve schrijflessen in havo 4

In dit onderzoek van Klaske Elving lees je welke leeractiviteiten effectief zijn in het schrijfonderwijs aan havo 4-leerlingen.

Lessen vanuit onderzoek in het PO

De plek waar je meer leest over de NRO-studie naar de kenmerken van effectief schrijfonderwijs in het po. De studie bevat ook interessante lessen voor schrijfonderwijs in het vo.

Comparatief beoordelen in de praktijk

In dit artikel lees je meer over een praktijkvoorbeeld waarin comparatief beoordelen is toegepast in het schrijfonderwijs van een derde klas.