Maatwerkondersteuning

2 november 2022

Voor sommige leerlingen in je klas is maatwerk nodig, bijvoorbeeld wanneer de lesstof niet past bij de ontwikkeling of het tempo van de leerling. Het zou ook zo kunnen zijn dat het type materiaal niet aansluit bij de behoefte van de leerling.

Om maatwerkondersteuning te kunnen bieden heeft SLO uiteenlopende producten ontwikkeld, zoals de leerroutes van Passende perspectieven voor leerlingen die het referentieniveau taal/rekenen op 1F of 2F (op onderdelen) niet halen.

 • Passende perspectieven taal en rekenen
  Op elke school en iedere klas zitten wel leerlingen die hulp nodig hebben bij het behalen van het referentieniveau 1F of 2F voor taal/rekenen. Wat bied je leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben? En wat bied je de leerling juist niet aan? Welke keuzes maak je? De doelen sluiten meer aan op de behoeftes van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk. Passende perspectieven is beschikbaar voor po/s(b)o, pro en vmbo-bb-bk. Er zijn verschillende leerroutes voor de taaldomeinen luisteren, lezen, gesprekken en spreken en schrijven. Ook zijn er verschillende leerroutes voor de rekendomeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
 • Maatwerkaanpassingen
  Concrete suggesties voor inhoudelijke en praktische aanpassingen op het gebied van taal- en leesonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (TOS dyslexie, ADHD, ASS, auditief beperkt, visueel beperkt, lagere cognitie).
 • Mondeling op maat
  Instrument om de mondelinge taalvaardigheden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door middel van observaties in beeld te brengen en daarvoor een passend aanbod te formuleren.
 • Financiële geletterdheid
  Een publicatie, e-zine en themakaarten om docenten pro en vmbo bb/kb handvatten te bieden om aan financiële thema’s te werken, gekoppeld aan executieve functies.
 • Taakkaarten pro en vso uitstroom arbeid
  Met deze taakkaarten kun je op een praktische manier werken aan Nederlands en rekenen op niveau 1F. Er staan taken op die te maken hebben met schoonmaken, koken, verzorgen van planten, verzorgen van dieren, klussen en textiel verzorgen. Er zijn versies beschikbaar voor op school en voor thuis.
 • Ernstig meervoudig beperkt (EMB)
  Voor EMB-leerlingen is een overzicht van relevante leerlijnen en SLO-publicaties opgesteld. Het gaat om leerlingen die een IQ onder de 35 hebben.