meer lezen

15 februari 2024

Wil je meer lezen over inclusiever onderwijs? Bekijk onderstaande publicaties en websites.

Het platform inclusiever onderwijs heeft een gereedschapskist inclusiever onderwijs ontwikkeld, met materiaal voor dagelijks gebruik in de klas, met hulpmiddelen voor visieontwikkeling en informatie over bestuurlijke randvoorwaarden.

Beleidspublicaties en rapportages

Een selectie van publicaties die je inspireren om een inclusiever curriculum en onderwijs te ontwikkelen.

Boeken

  • Bergh van den, L., Denessen, E. & Volman, M. (2020). Werk maken van gelijke kansen. Meppel: Ten Brink Uitgevers.
  • De Boer, A., Struyf, E., Nijs, S. & Doolaard S. (2022). Samen inclusief onderwijs realiseren. Den Haag: Acco uitgeverij.
  • De Vries, P. & De Vries, P. (2016). Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs. Utrecht: Perspectief uitgevers.
  • Schuman, H., & De Vries, P. (2020). Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema's en casuïstiek. Utrecht: Perspectief Uitgevers.
  • Sergeant, S. & De Vries, P. (2023). Perspectieven op inclusief onderwijs. Antwerpen/ 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina.

Artikelen

Webpagina's