emb

13 mei 2020

Voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt (emb) zijn, is een overzicht van relevante leerlijnen en SLO-publicaties opgesteld. Het gaat om die leerlingen die een IQ onder de 35 hebben.

Ontwikkelingslijn zml/mg

SLO heeft diverse ontwikkelingslijnen ontwikkeld, die omschrijvingen geven van doelen/inhouden voor het zml-onderwijs, vanuit de ontwikkeling van de zml-leerling en niet vanuit een onderwijsaanbod. De lijnen omvatten de voorschoolse en schoolse fase van de laag functionerende zml-leerling.

Het gaat om de volgende vier gebieden:

Leerlijnen voor kinderen met een IQ tot 35

Er zijn leerlijnen voor kinderen met een IQ tot 35 ontwikkeld, in samenwerking met medewerkers van Vijfwijzer/Eowyn en CED groep.

De leerlijnen bestaan uit de volgende onderdelen:

toon meer

Sector