Toelichting nederlands

28 januari 2020

Bij hogere denkvaardigheden wordt een beroep gedaan op kritisch, logisch, reflectief, metacognitief en creatief denken. Deze vaardigheden moeten leerlingen gaan inzetten wanneer ze geconfronteerd worden met nieuwe (en onbekende) informatie, met onbekende problemen, met onzekerheden of dilemma's.

Bij de lessen(reeksen) voor het vak Nederlands op deze site hebben we die vaardigheden willen aanboren en prikkelen door waar mogelijk de leerlingen aan te zetten tot inductief leren. We hebben daarvoor herkenbare, betekenisvolle (of op z’n minst betekenisvol in te vullen) opdrachten ontworpen. Die hebben bijvoorbeeld tot doel leerlingen te leren ontdekken wat een stappenplan tot een goed stappenplan maakt, hoe een presentatie waar je met plezier naar luistert is opgebouwd, of waarom er twee soorten gezegdes in het Nederlands zijn.
We hebben aangestuurd op een veelheid aan deelopdrachten zodat er de nodige afwisseling en vaart in de les kan zitten. Leerlingen werken vaak in tweetallen of viertallen samen, waarna plenair teruggekoppeld wordt, een leergesprek plaatsvindt, of een individuele uitwerking aangestuurd wordt. We hechten eraan dat zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd aan het werk zijn met de lesstof, dat de docent en de leerlingen elkaar prikkelen en samen constructief en kritisch naar de uitkomsten van het werk kijken.

wordle