Goede praktijken

9 maart 2020

Hier vind je verschillende inspirerende voorbeelden van scholen waarbij formatief evalueren een prominente plek in hun school en klassen heeft. Goede aanpakken, geleerde lessen en tips voor andere scholen, je leest ze in onderstaande schoolportretten.

Van een jongensklas naar Bewust!Havo: formatief evalueren als belangrijke pijler

Het Christelijk Lyceum in Apeldoorn  werkt nu ongeveer twee jaar volgens de principes van formatief evalueren. Het is een succes. Volgens de leerlingen sluipt wat je moet leren gewoon je hersenen binnen. Hoe is de school ertoe gekomen en wat draagt bij aan het welslagen tot nu toe?

Formatief evalueren met vallen en opstaan implementeren (KSG Apeldoorn)

Hoe maak je formatief evalueren in de school zichtbaar? Wie betrek je daarbij en op welk moment? Geen eenvoudige opgave, ondervond KSG Apeldoorn. Hoe pakken zij het aan?

Hoe leerlingen optimaal groeien: geef ze ruimte (Tienercollege, Gorinchem)

'Laten we kinderen écht de mogelijkheid geven om langer door te groeien én eerder aan het vo te proeven. Geef ze daarbij zoveel vrijheid en ruimte als ze aankunnen.'

Eigenaarschap en vertrouwen bij leerlingen: hoe je dat voor elkaar krijgt (Odulphus lyceum, Tilburg)

Op het Odulphus lyceum in Tilburg werken leerlingen continu aan hun kennis en (brede) vaardigheden. 'Een docent op Odulphus kent zijn leerlingen, observeert en laat leerlingen veel presenteren.'

Competenties en zelfreflectie: van toetscultuur naar eigenaarschap (O.R.S. Lek en Linge, Culemborg)

'Als je je banden laat vervangen bij de garage en een van de vier wielen loopt er na drie kilometer af, dan zeg je toch ook niet dat de monteur een 7,5 scoort, omdat er drie wel goed vastzitten?' Formatief evalueren bij techniekonderwijs betekent de lat hoog leggen én leerlingen feedback inbouwen.

Het nieuwe leren, het nieuwe (formatieve) toetsen (CS de Hoven Uilenhof, Gorinchem)

'Door op meerdere en ook andere manieren te toetsen, verzamelen we informatie over de leerling waardoor we een beter en veelzijdiger beeld van onze leerlingen krijgen.'

Formatief evalueren, klinkt mooi. Maar hoe pak je dat aan? (Udens College – vmbo, Uden)

'Werken vanuit leerdoelen gaat niet vanzelf. Daar komt formatieve evaluatie om de hoek kijken: hoe zorg je dat leerlingen doelen inzichtelijk hebben en feedback krijgen om de doelen te bereiken?'

Waarom in de onderbouw cijfers niet meer bepalend zijn (O.R.S. Lek en Linge, Culemborg​)

'Een leerling heeft twee jaar om te laten zien wat hij in huis heeft. Daarbij is de bevordering in beide leerjaren meer gebaseerd op de adviezen van de lesgevende leraren dan op cijfers'.