Lesvoorbeelden

24 november 2020

Hier vind je geordend per leergebied (talen, exacte vakken etc.) allerlei inspirerende voorbeelden van formatieve praktijken in de klas. De voorbeelden geven een beeld van hoe formatief evalueren eruit kan zien bij de verschillende vakken. Ze inspireren, prikkelen en zetten aan tot denken: wat maakt deze lespraktijk nu formatief?

Vakoverstijgend

Vakoverstijgende voorbeelden waarbij samenwerken, zelfevaluatie en zelfregulatie centraal staan.

Beroepsgericht

Voorbeelden vanuit de beroepsgerichte vakken.

Talen

Voorbeelden voor de vakken Nederlands, Engels en andere moderne vreemde talen.

Kunsten

Voorbeelden voor de vakken beeldend, muziek, dans, theater en CKV.

Mens- & maatschappijvakken

Voorbeelden voor de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis.

Exacte vakken

Voorbeelden voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.