Links

12 mei 2022

Hier vind je verschillende websites waarop je meer kunt lezen over formatief evalueren in de klas. Handige instrumenten, concrete voorbeelden, tips van collega's, etc.

Toolkit Formatieve evaluatie

De plek waar onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool fiches, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden publiceren. Je vindt er tientallen actieve werkvormen, vraagtechnieken, observatie- en feedbackmanieren om het leren zichtbaar te maken en bij te sturen.

Toolkit Leerlingvaardigheden voor FE

De plek waar het lectoraat 'Eigentijds beoordelen en beslissen' een toolkit 'Leerlingvaardigheden voor Formatief Evalueren' publiceren. Het doel van deze toolkit is handvatten bieden om leerlingenvaardigheden te ontwikkelen voor formatief evalueren in het voortgezet onderwijs.

Toetsrevolutie

De plek waar Rene Kneyber en Dominique Sluijsmans hun kennis delen over formatief evalueren. Je vindt er ook het (downloadbare) boek Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs.

Formatief handelen volgens Sluijsmans

De plek waar Dominique Sluijsmans haar kennis deelt over formatief evalueren. Je vindt er presentaties, publicaties, praktijkgidsen, protocollen en nog meer praktische middelen.

The classroom experiment

Een tweedelige BBC-documentaire (deel 1 en deel 2) waarin Dylan Williams experimenteert met technieken van formatief evalueren in de klas, zoals geen vingers, gebruik van wisbordjes, invulling ouderavonden door leerlingen, verkeerslichttechniek, leerlingen die feedback aan de docent geven etc.