Beroepsgerichte vakken - voorbeelden

3 juli 2023

Bouwen, wonen en interieur

Feedback geven op bouwtekening

Leerlingen vinden het lastig om kritisch naar eigen of andermans werk te kijken en feedback te verwerken. Daarom staat in deze lesuitwerking (pdf, 161 kB) feedback geven en verwerken op een bouwtekening centraal. Leerlingen hebben de vorige les een eerste versie gemaakt en kijken samen naar een authentieke bouwtekening die ze voorzien van verbetersuggesties. Pas dan kijken ze naar elkaars en eigen werk.

Groen

Een boeket maken

Leerlingen werken in leerjaar 3 aan de profielmodule "Groen vormgeving en verkoop". Ze leren een boeket (pdf, 484 kB) te maken en daarbij gereedschappen veilig te gebruiken. Alle fasen van de FE-cyclus komen aan bod, maar met name fase 5 is expliciet gemaakt doordat de leraar voor de hele klas een vervolgactie organiseert omdat leerlingen de gereedschappen onvoldoende goed kennen en gebruiken.

Zorg & welzijn

Een nieuwsbrief voor de kinderopvang

Leerlingen werken in leerjaar 3 of 4 zes weken lang aan een nieuwsbrief (pdf, 160 kB) voor ouders die een kind op de kinderopvang hebben. Alle fasen van formatief evalueren komen in deze lesuitwerking terug.