Talen - voorbeelden

3 juli 2023

Nederlands

Een overtuigende boekenpitch (spreken)

Leerlingen geven een boekpitch (pdf, 181 kB) voor een jury: in 2 tot 3 minuten 'verkopen' ze hun boek aan filmmakers. Tijdens deze les formuleren ze gezamenlijk de criteria voor een overtuigende boekenpitch.

Spannende verhalen (lezen & schrijven)

Leerlingen lezen (pdf, 203 kB) individueel en met elkaar verhalen en gaan na met elkaar wat de verhalen spannend maakt. Ze formuleren daarop succescriteria, analyseren daarmee een trailer en schrijven zelf een spannend verhaal. De leraar en de leerlingen geven feedback op de verhalen aan de hand van de succescriteria. Modeling en begeleid oefenen zijn belangrijke elementen in deze lessenserie.

Een e-mail voor de beroepenmarkt (schrijven)

Leerlingen schrijven een zakelijke e-mail (pdf, 98 kB) aan de organisatie van On Stage, een beroepenmarkt met een onderbouwde oproep om een bepaald beroep extra te promoten. Ze bekijken voorbeelden, werken met succescriteria en gaan in dialoog over de kwaliteit van de argumenten (fase 2-4 van de FE-cyclus).

Zelf vragen maken bij teksten (lezen)

Leerlingen maken zelf vragen (pdf, 108 kB) bij een verzameling teksten rondom een thema. Daarbij gebruiken ze vraagtypen die aansluiten bij de taxonomie van Bloom. Vervolgens gaan de leerlingen met elkaars vragen aan de slag (fase 2-5 van de FE-cyclus).

Moderne vreemde talen

Een Valentijnskaart ontwerpen (schrijven)

Eersteklas leerlingen schrijven naar aanleiding van Valentijnsdag een Valentine’s Day card (pdf, 222 kB). Ze geven elkaar feedback op taal en ontwerp en verwerken die feedback in een vervolgtaak naar keuze, bijvoorbeeld een verjaardagskaart of opkikker.