Gtl-leerlingen determineren voor mbo of havo


Leerlingen uit vmbo-gtl kunnen doorstromen naar mbo of havo; op enig moment in de schoolloopbaan van de leerling moet er een keuze voor vervolg worden gemaakt. SLO ziet determinatie als een doorlopend proces, met rollen voor docenten, mentoren, leerlingen en ouders, dat gericht is op de keuze voor een passende en perspectiefrijke plek voor de leerling in het vervolg van het onderwijs.

Een instrumentarium voor determinatie

SLO heeft een instrumentarium voor determinatie ontwikkeld dat is bedoeld om

  • de leerling en de ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes in de leerloopbaan;
  • de school te ondersteunen bij het adviseren van leerlingen en ouders bij hun keuze.

Het kan daarnaast ook gebruikt worden bij beslissingen over de overgang van leerlingen van het ene naar het andere leerjaar.

De kracht van het instrumentarium is dat het docenten en leerlingen op een transparante wijze kan helpen inzicht te krijgen in de leercapaciteiten en de leerhouding van de leerling. Docenten wordt gevraagd om vanuit hun eigen vak naar de leerling te kijken en op basis daarvan een advies te formuleren. Het uiteindelijke advies van de school is geen optelsom van scores. Van belang is vooral het proces van communicatie waarbij gegevens en inzichten van de verschillende betrokkenen onderling worden gedeeld en gezamenlijk worden afgewogen, zodat er een zo helder mogelijk beeld van de leerling ontstaat.

Scholen kunnen kiezen uit vier varianten van een determinatie-instrument voor de docent, daarnaast is er een determinatieformulier voor de leerling.