Doorstroom vmbo

25 juli 2023

Voor alle leerlingen die doorstromen van vmbo-gtl naar mbo of havo is een goede aansluiting van groot belang. Leerlingen die overstappen lopen het risico studievertraging op te lopen of zelfs uit te vallen als de opleidingen niet goed op elkaar aansluiten. Scholen kunnen verschillende maatregelen treffen om de aansluiting te verbeteren. Ook voor individuele docenten is het met relatief eenvoudige ingrepen mogelijk om de kennis en vaardigheden van vmbo-leerlingen te versterken zodat zij beter voorbereid doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Vier pijlers

De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat het bij een verbeterde aansluiting tussen vmbo-gtl en mbo en havo in ieder geval gaat om de volgende vier pijlers:

  • Nederlands: functionele taalvaardigheid
  • Wiskunde: een gedifferentieerd programma
  • Ontwikkeling van algemene vaardigheden
  • Praktijknabije loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Voorbereiding op havo en mbo in grote lijnen vergelijkbaar

Een verbeterde aansluiting op de bovengenoemde terreinen is niet alleen van belang voor de leerlingen die na het vmbo naar de havo gaan, maar ook voor de leerlingen die het mbo als vervolgonderwijs kiezen. In grote lijnen kan de voorbereiding van de leerlingen op havo en mbo hetzelfde zijn. Dat maakt het voor scholen en docenten niet meteen gemakkelijk om in de praktijk te realiseren, maar wel eerder haalbaar.

toon meer

Leerplankundig thema