Een gedifferentieerd programma voor wiskunde


Leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg stromen meestal door naar een mbo-opleiding op niveau 4 of naar het vierde leerjaar van de havo. Wiskundedocenten die hun leerlingen optimaal willen voorbereiden op vervolgonderwijs, staan voor de uitdaging hun leerlingen gedifferentieerd wiskunde aan te bieden.

Wiskunde bij doorstroom naar mbo

Het examenprogramma wiskunde voor vmbo-gtl volstaat voor iedereen die naar het mbo doorstroomt. Een minderheid van de mbo-opleidingen van niveau 4 bevat in de beroepskwalificaties meer wiskunde dan in rekenreferentieniveau 3F gespecificeerd wordt. Voor leerlingen die naar deze opleidingen doorstromen is het relevant om via een extra onderwijsaanbod kennis te maken met een meer formele en abstracte insteek van wiskunde (zoals noodzakelijk voor havo).

Wiskunde bij doorstroom naar havo

Voor leerlingen die opteren voor doorstroom naar havo en daar examen afleggen in wiskunde A of B is een extra onderwijsaanbod van belang. Een meer formele en abstracte insteek van wiskunde is noodzakelijk voor deze leerlingen. Daarnaast zullen zij moeten beschikken over kennis van enkele leerinhouden die in de onderbouw van havo wel, maar in de gemengde en theoretische leerweg niet aan bod zijn geweest.