Lezen

9 mei 2023

Leesvaardigheid

Het doel van ons leesonderwijs is om van leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers te maken die informatie in een tekst kunnen opzoeken, verbanden tussen alinea’s kunnen leggen, de kwaliteit en betrouwbaarheid van een tekst kunnen beoordelen en kunnen reflecteren op inhoud en vorm van een tekst.

Leesvaardigheid is belangrijk om te kunnen functioneren op school en in de samenleving. Het schoolsucces van leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door hun taalvaardigheden, waaronder leesvaardigheid.

Daarom zijn goed leesonderwijs en aandacht voor de leesmotivatie van leerlingen belangrijk. Deze versterken elkaar namelijk: leerlingen die goed kunnen lezen, lezen meer en worden daardoor nog beter in lezen.

Wil je meer weten?

  • Hier vind je de doelen van het leesonderwijs.
  • Lees het advies dat gaat over leesdidactiek.
  • Bekijk de overige adviezen voor taal-Nederlands.

aan de slag

Kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen (po/vo)

Wil je je onderwijs in begrijpend lezen versterken? De vier samenhangende kwaliteitskaarten uit de kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen bieden handvatten om op basis van wetenschappelijke inzichten aan de slag te gaan met je leesonderwijs. De waaier biedt informatie en tips voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs.

Leesonderwijs op peil (po)

Wil je een impuls geven aan je onderwijs in begrijpend lezen en als team aan de slag met de verdere leesontwikkeling van je leerlingen? In deze publicatie geven we werkvormen en tips. Daarmee kun je met je schoolteam in gesprek gaan over effectieve didactiek en recente publicaties over effectief leesonderwijs.

Lezen in het primair onderwijs (po)

Op de website vind je alle bouwstenen voor effectief leesonderwijs. De site is ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met SLO en de Taalunie.

Leesgesprekken (po)

Handleiding over het voeren van leesgesprekken met individuele leerlingen of kleine groepjes. Hiermee krijg je zicht op de leerstijl, leesvoorkeuren en onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van lezen.

De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs (po/vo)

Ben jij benieuwd naar effectieve aanpakken voor goed leesonderwijs? Bekijk dan de video die SLO hierover maakte. Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout geven het recept voor de leessoep die elke leerling lust en elke school wil opdienen.

Kennisclips over leesonderwijs (vo)

Op deze SLO-pagina vind je vijf kennisclips over leesonderwijs. We hebben er reflectievragen bij ontwikkeld om in de vaksectie te bespreken. De kennisclips gaan over:

  • Cognitieve processen bij lezen
  • Leesmotivatie
  • Toetsen van tekstbegrip
  • Digitaal lezen
  • Leesdidactiek: doelgericht lezen en samen lezen

Lezen in het vmbo (vo)

Op deze website vind je praktische aan-de-slag-informatie gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.