Schrijven

19 april 2024

Schrijfvaardigheid

Een instructie schrijven voor het bakken van een muffin, een reflectief verslag schrijven over een museumbezoek of een recensie over een boek. Leerlingen leren in effectief schrijfonderwijs diverse tekstsoorten voorbereiden, schrijven, bespreken, herschrijven en publiceren.

Schriftelijke taalvaardigheid is belangrijk om te kunnen functioneren op school en in de samenleving. Het schoolsucces van leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door hun taalvaardigheden, waaronder schrijfvaardigheid.

Wil je meer weten?

  • Hier vind je de doelen van het schrijfonderwijs.
  • Lees het advies dat gaat over schrijfdidactiek.
  • Bekijk de overige adviezen voor taal-Nederlands.

aan de slag

Handreiking voor schrijfonderwijs (po)

Deze praktische handreiking voor schrijfonderwijs is bedoeld voor leraren van de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. De handreiking wil een impuls geven aan de inbedding van het schrijfonderwijs in het taalbeleid van de school.

Pilotversie Teamgids taal (po)

Wil je met je team je taalonderwijs verbeteren op basis van een duidelijke visie? Zet dan de Teamgids basisvaardigheden taal in en kijk met je team hoe je een verbeterslag kunt maken. In drie bijeenkomsten kom je tot concrete voorstellen om direct met je leerlingen in de praktijk mee aan de slag te gaan. Laat je inspireren door de rijke inhoud en werk samen op basis van gedeelde ideeën van je team, planmatig en onderbouwd. Met deze werkwijze geef je invulling aan de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) van de inspectie. We willen de teamgidsen doorontwikkelen en horen graag jouw ervaring hiermee. Laat het ons weten door een mail te sturen naar info.basisvaardigheden@slo.nl.

Reflectiewijzer Schrijfonderwijs (po)

Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het schrijfonderwijs op school.

Lessenserie schrijven in groep 1, 2 en 3 (po)

Wil je met jonge kinderen aan de slag met het lezen en schrijven van teksten en zo werken aan geletterdheid in de onderbouw? Hier vind je lessenseries en een docentenhandleiding. In groep 1-2 oriënteren leerlingen zich op het schrijven van verhalen, gedichten en een informatietekst; in groep 3 leren leerlingen een sprookje en een recept schrijven. In de bijbehorende docentenhandleiding vind je een uitgebreide beschrijving van de lessen, zodat je er makkelijk en direct mee aan de slag kunt. Bij iedere les kun je gebruik maken van een werkblad.

Onderwijskennis: schrijfonderwijs (po/vo)

Wat is bekend over schrijfonderwijs? Zeven aanbevelingen om het schrijfonderwijs effectiever en aantrekkelijker te maken.

Lesvoorbeelden geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs (vo)

Op zoek naar inspirerende voorbeeldlessen waarin zowel aan schrijf- als leesvaardigheid gewerkt wordt? In deze lessen staan verschillende tekstgenres centraal, zoals een verslag, beschrijving en betoog. Er zijn lessen uitgewerkt voor verschillende leerjaren (brugklas t/m vwo 5).

Special over schrijfonderwijs en toetsing (vo)

Een brochure met de belangrijkste tips, recente onderzoeken en voorbeelden van effectief schrijfonderwijs bij Nederlands en Engels. Ook vind je er bruikbare beoordelingsmodellen.