Bewezen effectieve leesdidactiek

15 december 2022

Leerlingen leren om actief met teksten om te gaan en zo betekenis te verlenen aan een tekst. De didactiek richt zich daarbij op functionele leestaken, interactie, strategie-instructie, transfer en feedback.

Hieronder vind je concrete handreikingen om de leesvaardigheid te versterken.

De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs  
Ben jij benieuwd naar effectieve aanpakken voor goed leesonderwijs? Bekijk dan de video die SLO hierover maakte. Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout geven het recept voor de leessoep die elke leerling lust en elke school wil opdienen.

Begrijpend lezen: wat is dat?
Dit rapport van Amos van Gelderen gaat in op de belangrijkste componenten die een rol spelen in het begrijpend leesonderwijs en hoe die elkaar beïnvloeden.

Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland
Wat is er nodig om de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen te verbeteren? En hoe ziet effectief leesonderwijs eruit? Deze vragen staan centraal in het rapport dat geschreven is door Paul van den Broek e.a.

Beter leesonderwijs: van weten naar doen!
In dit visiestuk legt de Kennistafel Effectief Leesonderwijs een raamwerk neer voor goed leesonderwijs en voor de acties die daarvoor nodig zijn.

po

Lezen in het PO
Op de website vind je alle bouwstenen voor effectief leesonderwijs. De site is ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met SLO en de Taalunie.

De vele kanten van leesbegrip
Deze studie biedt een overzicht van wat uit onderzoek bekend is over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De rapportage vormt het kader voor de peiling (2021) naar de stand van zaken in het begrijpend leesonderwijs aan het eind van het basisonderwijs.

Leesgesprekken PO
Handleiding over het voeren van leesgesprekken met individuele leerlingen of kleine groepjes. Hiermee krijg je zicht op de leerstijl, leesvoorkeuren en onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van lezen.

vo

Homepage | Lezen in het vmbo
Op deze website vind je praktische aan-de-slag-informatie gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.

Lesvoorbeelden geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs
Op zoek naar inspirerende voorbeeldlessen waarin zowel aan lees- als schrijfvaardigheid gewerkt wordt? In deze lessen staan verschillende tekstgenres centraal, zoals een verslag, beschrijving en betoog. Er zijn lessen uitgewerkt voor verschillende leerjaren (brugklas t/m vwo 5).

Kennisclips over leesonderwijs
Op deze SLO-site vind je drie kennisclips over leesonderwijs met reflectievragen om over in gesprek te gaan. De kennisclips gaan over:

  • Cognitieve processen bij lezen
  • Leesmotivatie
  • Toetsen van tekstbegrip