Taal-Nederlands

23 april 2024

Wat zijn basisvaardigheden taal?

Persoon 1Basisvaardigheden taal zijn de taalvaardigheden die leerlingen als basis nodig hebben om te functioneren in het (vervolg)onderwijs en de samenleving. Het gaat om lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid.

Het taalonderwijs/schoolvak Nederlands kent vier domeinen: lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing en taalverzorging. De laatste staat in dienst van de drie taalvaardigheden.

Zie ook de adviezen voor het versterken van de taalvaardigheden.

De huidige kerndoelen Nederlands zijn verouderd. Een kerndoelenteam heeft actuele conceptkerndoelen ontwikkeld. Deze zijn nog niet wettelijk verplicht. Toch is het goed om er nu vast kennis van te nemen. Ga je met je team op zoek naar een nieuwe methode of zet je een verbetertraject in op het gebied van taal en lezen? Dan kun je de conceptkerndoelen als leidraad nemen in je zoektocht.

domeinen

Hieronder vind je per domein informatie over de doelen, referentieniveaus en handreikingen die je helpen bij het vormgeven van je onderwijs.

schrijven

Ga naar schrijven

lezen

Ga naar lezen

mondeling

Ga naar mondeling

taalbeschouwing

Ga naar taalbeschouwing

adviezen taal-Nederlands

Wil je aan de slag om de basisvaardigheden taal-Nederlands  van je leerlingen te versterken? Hieronder vind je adviezen over didactiek, samenhang, toetsing en organisatie. We lichten toe hoe je ieder advies toepast in de praktijk. Ook vind je bij elk advies handreikingen en praktische instrumenten om de taalvaardigheden te versterken.

didactiek

Hoe zet je didactiek effectief in bij het versterken van de taalvaardigheden van leerlingen? Vier didactische adviezen.

samenhang

Samenhang versterkt de taalvaardigheid van leerlingen: verbind de taalvaardigheden expliciet aan elkaar en aan andere vakken.

toetsing

Hoe ga je om met toetsing? Zorg voor constructieve afstemming tussen leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten.

organisatie

Verdeel de onderwijstijd over de taalvaardigheden evenrediger: besteed meer aandacht aan schrijven en mondelinge taalvaardigheid.

infographics

Hieronder vind je een factsheet, stappenplan en adviezen voor de basisvaardigheden taal-Nederlands. Hiermee kun je kijken waar je als school staat en hoe je binnen jouw school aan de slag kunt met het versterken van de basisvaardigheden.