Voorbeeldmaterialen

12 oktober 2023

​Samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs hebben we onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor kritisch denken en handelen. ​

Deze lesvoorbeelden geven een idee hoe deze vaardigheid in een les tot uitdrukking kan komen. Bij deze materialen krijgen niet altijd alle onderdelen van de vaardigheid evenveel aandacht.

De voorbeeldmaterialen zijn in die zin verschillend, het is een manier waarop het kan en willen aan leraren inspiratie geven om met de 21e-eeuwse vaardigheden aan de slag te gaan.

Alle voorbeelden zijn gekoppeld aan inhouden van een vak of leergebied. In de titel wordt het vak en het type onderwijs waarvoor het is gemaakt genoemd.

Lessenserie scheikunde

In heel veel dagelijkse situaties wordt je onvolledig voorgelicht of zelfs voorgelogen. Of het nou in de supermarkt gebeurt met misleidende etiketten of dat er in de media maar één kant van het verhaal belicht wordt. Deze lessenserie, ontworpen door docent scheikunde Bob Verdonck, is gericht op het oefenen met kritisch denken voor leerlingen van de bovenbouw van het vwo. Materiaal is te downloaden op de volgende pagina.

Meer lesvoorbeelden zijn welkom.

Heb je materialen ontwikkeld voor primair of voortgezet onderwijs die overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wil je ze delen met anderen?

Neem contact met ons op: 21eeuwsevaardigheden@slo.nl