Doorlopende leerlijn op Tiener College in Gorinchem

21 oktober 2019

Tiener College in Gorinchem biedt een doorlopende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Po-leerkrachten en vo-docenten geven deze doorlopende leerlijn samen vorm, waardoor kinderen in de bovenbouw van het po al aan (delen van) vraagstukken en vakken uit het vo werken. Resultaat: leerlingen ontplooien hun talenten maximaal en volgen onderwijs op een niveau dat bij hen past.

Concept

Tiener College is ontstaan vanuit het idee dat er in groep 7 en 8 zowel leerlingen zitten die hun horizon willen verbreden, als kinderen die nog niet klaar zijn voor de overstap naar het vo (maar die dit op een gegeven moment toch moeten). De school biedt daarom het onderwijs in een doorlopende leerlijn po-vo aan. Groot voordeel is dat Tiener College leerlingen zo uitstel van selectie biedt. Kinderen krijgen de mogelijkheid om langer door te groeien en tegelijkertijd eerder met het vo kennis te maken. Po-leerlingen krijgen zo ook een deel van het vo-curriculum aangeboden of zien hun medeleerlingen aan vo-doelen werken.

Laten we kinderen écht de mogelijkheid geven om langer door te groeien én eerder aan het vo te proeven. Geef ze daarbij zoveel vrijheid en ruimte als ze aankunnen."

Tiener College maakt deel uit van een doorlopende leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar. Stichting LOGOS biedt als voorloper op Tiener College het Junior College aan voor de leeftijdsgroep van 4 tot 10 jaar (groep 1 tot en met 6). Tiener College bestaat uit twee units: voor de leerlingen van 10 tot 12 jaar (groep 7 en 8 po) en de leerlingen van 12-14 jaar (klas 1 en 2 van het vo). De leerkrachten po en docenten vo geven de doorlopende leerlijn 10-14 en de bijbehorende projecten en excursies samen vorm. Kinderen volgen tot en met de tweede klas van het vo een programma om hun talenten maximaal te ontplooien en alle vak- en leergebieden op een passend niveau te volgen. Na Tiener College stromen ze door naar de derde klas van het voortgezet onderwijs. Dit kan op CS De Hoven of het Heerenlanden College, beide scholen maken deel uit van stichting CVO-AV.

Toetsing

Hoewel Tiener College een innovatief, sectoroverstijgend onderwijsconcept biedt, gelden voor de school dezelfde regels als voor alle andere scholen. Tegelijkertijd kiest de school ervoor om binnen het systeem de ruimte optimaal te benutten. Tiener College meet dus 'gewoon' leerrendementen en de Inspectie van het Onderwijs neemt de uitstroomrendementen met de eindtoets in groep 8 mee.
Maar de docenten gebruiken dergelijke toetsen vervolgens ook zo goed mogelijk. Met de toetsen als – intern – objectief middel, leggen ze blinde vlekken bloot in het onderwijs. Zo wordt de eindtoets met de leerlingen besproken: wat gaat er al heel goed en wat minder goed bij taal en rekenen. Dat gebeurt uiteraard zorgvuldig, omdat sommige leerlingen ervan overtuigd zijn dat de toets aangeeft wie ze zijn en wat ze kunnen terwijl het maar een klein deel meet. Ook naar ouders toe gebruikt de school de eindtoets heel gedoseerd. Het gaat immers uiteindelijk om het totaalplaatje van elke leerling. Dat totaalbeeld wordt zichtbaar tijdens het leren, door presentaties, activiteiten, tijdens observaties, adaptieve testjes en een formatieve aanpak.

Reflectie

Tiener College hecht veel waarde aan reflectie. Zo zijn er elk jaar drie zogenaamde PLP-gesprekken gepland tussen docent, leerling en ouders. Bij elk gesprek stelt de leerling met docent en ouders persoonlijke leerdoelen in een persoonlijk leerplan. Bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak of op cognitief gebied als leerlingen bijvoorbeeld een schoolniveau hoger willen uitstromen. Daarnaast houden docenten zo goed mogelijk de ontwikkelingen van de leerlingen voor de verschillende vakken en domeinen bij en zijn docenten momenteel bezig om de leeractiviteiten nog meer formatief vorm te geven. Op die manier zorgt de school ervoor dat ouders niet pas tijdens PLP-gesprekken echt zicht krijgen op het leren en de ontwikkeling van hun kind.

Elk kind werkt vanuit een basisleerplan. In een persoonlijk leerplan kunnen daar eigen doelen aan worden toegevoegd. Die komen tijdens PLP-gesprekken met docent, leerling en ouders altijd terug."

Ook in de opbouw van de schooldag neemt reflectie een belangrijke plaats in. Elke dag begint met een gezamenlijke opening met de kinderen van Tiener College (het Junior College opent per unit). Na de opening volgen presentaties van leerlingen, diepen docenten een bepaald thema uit of volgt er een inspirerende bijdrage, bijvoorbeeld over hoe hersenen werken en welke impact dat heeft op concentratie of samenwerken. Daarna gaan leerlingen naar hun eigen unit en bespreken ze in hun groep en – indien nodig – per leerling de dag: wat wil je doen, wat heb je hiervoor nodig, et cetera. Aan het eind van de dag volgt reflectie – wederom in de kring. Als leerlingen heel duidelijke doelen hebben gesteld, wordt geïnformeerd hoe het daarmee staat. En als de dag stroef of juist uitstekend is verlopen, gaat het natuurlijk daarover.

Tips

  • Geef leerlingen zoveel vrijheid en ruimte als ze zelf aankunnen en reflecteer hierop.
  • Maak groep 8 volwaardig door de mogelijkheid te bieden om vo-stof te behandelen.
  • Denk meer buiten de kaders van ‘het boek’. Verrijk en verdiep.
    Als je een ander, innovatief onderwijsconcept aanbiedt, is communicatie naar ouders belangrijk.
  • Daarom bezoeken ouders meerdere informatieavonden die gaan over het curriculum en pedagogische thema's.
  • Voer een goede intakeprocedure in. Soms betekent dit dat de school ouders aanraadt een andere school te zoeken omdat dit niet de juiste plek is voor hun kind.