Teamgids

9 januari 2023

De teamgids helpt je om het leerplan – curriculum – dat je uitvoert, te onderzoeken in drie bijeenkomsten. Je ontdekt dan of het leerplan past bij de visie die jullie als team willen uitdragen.

Deze aanpak heet de leerplananalyse. Je verkent of dat wat je doet, past bij wat je beoogt. En wat net zo belangrijk is: je leert als team op dezelfde manier naar je leerplan te kijken. Pas dan kun je je uitgevoerde onderwijs nog beter afstemmen op wat je voor ogen hebt.

Een kwaliteitsslag maken met een Teamgids. Waarom zou ik dat doen?

  1. Het is praktisch en je kunt meteen aan de slag. Volg de agenda en je hebt de handen vrij om na te denken over de inhoud van je leerplan.
  2. Het proces is gericht op veel delen en onderzoeken: kortom, een manier van werken die bijdraagt aan de borging van onderwijsontwikkeling.
  3. Je hebt er geen externe partijen bij nodig. Een van de collega's is de workshopbegeleider en voert de agenda uit.

Wat levert deze leerplananalyse op? Je analyseert met elkaar het huidige leerplan in drie workshoprondes. Hiermee kom je tot gezamenlijke verbeterpunten en reële afspraken om het huidige leerplan te optimaliseren.