Blogs 10-14 onderwijs


Met blogs houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen binnen het project 10-14 onderwijs.

Op deze pagina staan de volgende blogs:

  • Maaike draagt het 10-14 stokje over
  • Op het TienerCollege ervaar je successen!
  • Zion en Imani bloeien op
  • Samenwerking tussen leerlingen en leraren
  • Gebruik jij ze al? Leerdoelkaarten 10-14
  • Leerdoelkaarten 10-14. Voor wie doen we het eigenlijk?
  • Volop kansen voor tienerbrein in ontwikkeling
  • Wat is een 10-14 school?
  • Welke doelen kunnen leerlingen zichzelf stellen bij kunstonderwijs?
  • Knus, gezellig en informeel. Ontmoeten gaat bijna vanzelf

Maaike draagt het 10-14 stokje over

De koffers staan in de gang. Volgende week vertrek ik naar Vietnam. Mijn man gaat ondersteunen bij het opzetten van een kenniscentrum voor pluimvee en ik mag gewoon met hem mee. Wat een avontuur staat ons de komende twee jaar te wachten!

Op het TienerCollege ervaar je successen!

Een kijkje in de keuken bij TienerCollege 't Prisma in Doetinchem.
Het TienerCollege onderscheidt zich van andere TienerColleges doordat het één jaar onderwijs verleent in plaats van de vier jaar die sommige andere TienerColleges bieden binnen 10-14 onderwijs. Uitblinker in het aanbod van het TienerCollege in Doetinchem is de stoomcursus executieve functies.

Zion en Imani bloeien op

Over de conferentie 10-14 onderwijs in Almere op 28 september 2021.
'Onze school is leuk en gezellig, want je zit met groep 7, 8 en klas 1 en 2 door elkaar. Het is heel fijn dat je elkaar kunt helpen.' Vol enthousiasme vertellen Zion en Imani over hun 10-14 school in Almere.
We zijn op de Conferentie 10-14 onderwijs, samen met SLO-collega’s die verschillende workshops verzorgen. Moniek Warmer neemt de leerkrachten mee in de workshop ‘Kunst als drager van projecten en thema’s’. Ze legt uit hoe je zonder oordeel en zonder voorkennis naar een werk kunt kijken. Het draait allemaal om drie vragen: wat gebeurt hier? Waar zie je dat aan? Wat valt er nog meer te ontdekken? Met deze open blik lopen wij ook rond op de conferentie. We nemen je graag mee!

Samenwerking tussen leerlingen en leraren

Over eigenaarschap, leerdoelkaarten en samenhang op 10-14 scholen en de uitdagingen van nu.
Het aantal 10-14 scholen dat we konden bezoeken is in deze coronaperiode natuurlijk drastisch afgenomen. We krijgen op dit moment ook weinig vragen van 10-14 scholen. Heel begrijpelijk. Iedereen is een beetje aan het overleven. Maar SLO wil graag contact houden met zowel ervaren als startende 10-14 scholen. Mede daarom maakten we meerdere video’s over samenhang en werken met leerdoelkaarten. En schreven we een handig stappenplan voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Gebruik jij ze al? Leerdoelkaarten 10-14

Heb jij al eens gehoord van leerdoelkaarten? Ze bestaan! En de bedoeling is dat ze 10-14 onderwijs makkelijker maken. Maar hoe kun je de kaarten gebruiken in de les? Wat werkt goed? Wat kan er beter? Om daar achter te komen hielden we een enquête onder collega’s door het hele land.

Leerdoelkaarten 10-14. Voor wie doen we het eigenlijk?

Stille revolutie?
Afgelopen twee jaren heeft SLO voor 10-14 scholen voor alle leergebieden leerdoelkaarten ontwikkeld, waarin de doorgaande leerlijn van groep 7/8 basisschool naar klas 1/2 van het voortgezet onderwijs uitgewerkt is. Terwijl de voorstellen voor Curriculum.nu - waarin voor het eerst in de Nederlandse onderwijs een doorgaande leerlijn van po naar vo geschetst wordt - onderworpen waren aan publiek debat, werkten leraren van 10-14 scholen met SLO'ers in alle rust aan overzichten hoe die doorlopende leerlijn er voor 10-14 onderwijs eruit kan zien.

Volop kansen voor tienerbrein in ontwikkeling

Een portret van Tienerschool Sneek
‘Hoe ontwikkelt een kind tussen de 10 en 14 jaar zich optimaal? ‘Wat is kenmerkend voor deze leeftijdsfase en hoe kan onderwijs daar het beste op aansluiten?’

Deze vragen stellen wij, de initiatiefnemers van Tienerschool Sneek, onszelf in 2017. Als ouders van leerlingen op een innovatieve basisschool en vanuit onze ervaring in basis- en voortgezet onderwijs, kennen wij bestaande systemen. De basisschool waar wij voor onze eigen kinderen voor gekozen hebben, vindt tot dan nog weinig aansluiting met voortgezet onderwijs in de regio. Belangrijke vaardigheden als creativiteit en kritisch denken worden binnen een mum van tijd afgeleerd wanneer de sprong naar vo gemaakt is.

Wat is een 10-14 school?

Verlengd po, vervroegd vo of een nieuw onderwijsconcept?
Over die vraag denk ik al een tijdje na. En ik niet alleen denk ik, want uit de tweede tussenrapportage van het onderzoeksinstituut Oberon over de ontwikkeling van twaalf 10-14 scholen blijkt dat er geen eenduidig onderwijsconcept achter deze onderwijsvernieuwing zit. De 10-14 scholen proberen een oplossing te bieden voor de problemen die ontstaan in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Welke doelen kunnen leerlingen zichzelf stellen bij kunstonderwijs?

De leerlingen van het tweede leerjaar van het Nova Tienercollege stromen het lokaal binnen. Hun klassenleraar begeleidt ze vanaf de hoofdvestiging van de 10-14 school naar het kunstlokaal van het Stedelijk Dalton College in Dordrecht. Docent Katinka van der Laan geeft een korte instructie voor dit lesuur en de groepjes gaan direct enthousiast aan het werk met de opdracht: maak een stopmotionfilm.

Knus, gezellig en informeel. Ontmoeten gaat bijna vanzelf!

22 januari 2020. Het is druk op Spring High, een 10-14 school in Amsterdam Nieuw-West. Nu eens geen leerlingen, maar leraren, schoolleiders, bestuurders en ondersteuners uit heel Nederland. Allemaal betrokken bij 10-14 onderwijs. Bij de aftrap begint het ontmoeten al. Door de beperkte ruimte zit of staat iedereen lekker dicht bij elkaar, dan gaat elkaar ontmoeten bijna vanzelf!