Nederlands vmbo

10 mei 2021

thema's

basistaal

Dit thema biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

schrijfvaardigheid

Op deze pagina vind je voorbeelden, hulpmiddelen en ideeën voor je schrijfonderwijs en toetsing (formatief en summatief) voor bovenbouw vmbo/havo/vwo Nederlands en Engels.

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

leestips