Nederlands po

22 maart 2021

thema's

Thema_Geschiedenis PO_SO

samenhang binnen het taalonderwijs

Het vergroten van samenhang binnen het taalonderwijs op de basisschool door taaldomeinen expliciet met elkaar te verbinden.

TI_SLO-13

samenhang taal met andere vakken

Ook in het po worden vak- en taaldoelen gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. Dit thema biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

TI_Magazine SLO_1345

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

Thema_Landelijk netwerk taal

landelijk netwerk taal

Een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden.

leestips