Nederlands po

21 april 2022

thema's

samenhang binnen het taalonderwijs

Het vergroten van samenhang binnen het taalonderwijs op de basisschool door taaldomeinen expliciet met elkaar te verbinden.

samenhang taal met andere vakken

Ook in het po worden vak- en taaldoelen gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. Dit thema biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

meertaligheid

Informatie over meertaligheid en op welke manieren je het een plek kunt geven in het taalonderwijs.

vakspecifieke trendanalyse Nederlands

SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips