Nederlands po

22 maart 2021

thema's

samenhang binnen het taalonderwijs

Het vergroten van samenhang binnen het taalonderwijs op de basisschool door taaldomeinen expliciet met elkaar te verbinden.

samenhang taal met andere vakken

Ook in het po worden vak- en taaldoelen gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. Dit thema biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

Thema_Landelijk netwerk taal

landelijk netwerk taal

Een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden.

leestips