Nederlands po

18 maart 2024

thema's

samenhang in het taalonderwijs

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

samenhang taal met andere vakken

Ook in het po worden vak- en taaldoelen gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. Dit thema biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

meertaligheid

Informatie over meertaligheid en op welke manieren je het een plek kunt geven in het taalonderwijs.

vakspecifieke trendanalyse Nederlands

SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips