Onderwijsdoelen

29 juli 2020

Aan welke doelen werk je in het taalonderwijs?

Op deze vraag kun je in twee wettelijke documenten het antwoord vinden. Dat zijn de kerndoelen en het Referentiekader Taal. Hierin staat beschreven waaraan je taalonderwijs moet voldoen. SLO heeft uitwerkingen gemaakt die laten zien hoe je naar deze doelen toe kunt werken.

De kerndoelen

In de kerndoelen staat beschreven wat jij als leraar aan kennis en vaardigheden moet aanbieden. Er zijn 12 kerndoelen voor het taalonderwijs, verdeeld over drie domeinen:

 • Mondeling taalonderwijs;
 • Schriftelijk taalonderwijs;
 • Taalbeschouwing, waaronder strategieën.

Kerndoel 4 luidt bijvoorbeeld: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. Dit kerndoel bepaalt dus welke teksten je leerlingen minimaal zou moeten aanbieden om mee te werken.

Het Referentiekader Taal

In het Referentiekader Taal staat voor vier domeinen beschreven wat jouw leerlingen eind groep acht moeten beheersen:

 • Mondelinge taalvaardigheid: gesprekken, luisteren en spreken;
 • Lezen: zakelijke teksten en fictie teksten;
 • Schrijven;
 • Begrippenlijst en taalverzorging.

Eind groep 8 zou 75% van de leerlingen minimaal niveau 1F moeten beheersen, en zoveel mogelijk leerlingen niveau 2F. Voor het domein schrijven betekent dat bijvoorbeeld dat een leerling op 2F: samenhangende teksten kan schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

Aan welke taaldoelen moet je werken in jouw groep?

Om je te helpen bepalen wat er aan bod moet komen, heeft SLO de doelen uitgewerkt:

 1. De website TULE is een site waarop de kerndoelen zijn uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. Deze site helpt je een keuze te maken in je aanbod. De informatie van de website is ook verschenen in een schriftelijke publicatie (pdf, 3.4 MB).
 2. Het Referentiekader Taal is uitgewerkt in:
  a. Inhoudslijnen Nederlands. Deze geven een overzicht van de aanbodsdoelen waaraan je kunt werken binnen de domeinen van taal.
  b. Leerstoflijnen Beschreven. Dit zijn vier publicaties waarin steeds één van de vier taaldomeinen uitgewerkt is in leerlijnen. Ze helpen je per domein inzicht te krijgen in het gewenste beheersingsniveau eind groep 8.
  c. Passende Perspectieven: Een site met leerroutes voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal die referentieniveau 1F waarschijnlijk niet halen.

contactpersoon

75

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu:

toon meer

Sector