Nieuw: handreiking Rijke gesprekken

30 januari 2024

Expliciete aandacht voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid is belangrijk in de hele schoolperiode van leerlingen. Mondelinge taalvaardigheid vormt namelijk de basis voor sociale interactie en het is een essentiële basisvaardigheid om te functioneren in het onderwijs en de samenleving.  Bovendien is het een middel om te leren. SLO ontwikkelde de handreiking Rijke gesprekken met bijbehorende voorbeeldmatige lessenseries voor po en vo.

De handreiking gaat over rijke gesprekken in het onderwijs. In het eerste deel lees je waarom deze gesprekken een belangrijke plaats verdienen in het onderwijs. Het tweede deel geeft informatie over hoe je deze gesprekken kunt voeren en inbedden in je lessen en wat dat vraagt van jouw rol als leraar en van je leerlingen.

Bij de handreiking horen twee voorbeeldmatige lessenseries (voor po en vo) waarin rijke gesprekken centraal staan. Ze illustreren hoe je in je lessen gesprekken kunt voeren die de taal-, denk- en kennisontwikkeling van leerlingen stimuleren. Ook laten ze zien hoe je die gesprekken betekenisvol kunt verbinden aan lezen, schrijven, taalbeschouwing en burgerschap. Daarbij maken de lessenseries gebruik van rijke teksten en de kracht van meertaligheid.

Bekijk de handreiking en lessenseries op het platform basisvaardigheden.toon meer