Engels po

8 februari 2024

thema's

Engels in het basisonderwijs

Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze het aanbieden, het startmoment is niet wettelijk vastgelegd. Er zijn vier varianten.

leerkrachtencompetenties

Weet je als leerkracht over welke competenties je moet beschikken als je Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs?

ERK-logo165x165

het ERK

Met het ERK heb je een instrument in handen om het taalniveau van je leerlingen inzichtelijk te maken.

trendanalyse moderne vreemde talen

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips