Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

18 januari 2023

  • Wanneer introduceer je in het schrijfonderwijs het begrip publieksgerichtheid?
  • Vanaf welke groep praat je met leerlingen over dialect en standaardtaal?
  • Wanneer stel je de bijwoordelijke bepaling aan de orde?

Voor een antwoord op diverse vragen over schrijfonderwijs kun je terecht in de leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze leerlijn sluit aan bij de kerndoelen en het Referentiekader Taal en houdt ook alvast rekening met de voorstellen van Curriculum.nu.

De leerlijn bestaat uit een set geordende begrippen waarmee we kennis over taal uitdrukken. Hiermee kun je met je leerlingen praten over taal en taalgebruik. Met deze geordende begrippenlijst kunnen we het domein taalbeschouwing beter afstemmen op het onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Download de Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing (pdf, 137 kB)

N.B Aan deze webpagina wordt nog gewerkt. Samen met leraren po en vo zoeken we nog praktische voorbeelden bij verschillende begrippen uit de leerlijn.

contactpersoon

54