Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

19 februari 2024

  • Wanneer introduceer je in het taalonderwijs het begrip publieksgerichtheid?
  • Vanaf welke groep praat je met leerlingen over dialect en standaardtaal?
  • Wanneer stel je de bijwoordelijke bepaling aan de orde?

Voor een antwoord op diverse vragen over taalonderwijs kun je terecht in de leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze leerlijn sluit aan bij de geactualiseerde (concept)kerndoelen voor po en onderbouw vo.

De leerlijn bestaat uit een set geordende begrippen waarmee we kennis over taal uitdrukken. Hiermee kun je met je leerlingen praten over taal en taalgebruik. Met deze geordende begrippenlijst kunnen we het domein taalbeschouwing beter afstemmen op het onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Download de Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing (pdf, 145 kB)Auteurs: Mariëtte Hoogeveen en Bart van der Leeuw.

N.B Aan deze webpagina wordt nog gewerkt. Samen met leraren po en vo zoeken we nog praktische voorbeelden bij verschillende begrippen uit de leerlijn.

contactpersoon

Jantien Dhont 270