K/7: Beeldvorming en stereotypering

13 december 2019

Inleiding volgt.

BB

KB

GL/TL

ML1/K/7

Beeldvorming en stereotypering

10. De kandidaat kan:

  • beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie;
  • uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen;
  • voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te doen is;
  • van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.
X

11. De kandidaat kan:

  • aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming;
  • uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen;
  • beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect;
  • van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.
X X