K/6: Macht en zeggenschap

13 december 2019

Inleiding volgt.

BB

KB

GL/TL

ML1/K/6

Macht en zeggenschap

8. De kandidaat kan:

  • vormen van macht herkennen;
  • beschrijven hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken;
  • beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen.
X

9. De kandidaat kan:

  • vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren;
  • beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken;
  • beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en toelichten.
X X