Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Deze handreiking heeft betrekking op maatschappijleer.

Maatschappijleer is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Maatschappijleer kent geen centraal examen.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen in digitale vorm aangeboden. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

Deze handreiking geeft aan met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doet de handreiking suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van docenten en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.