Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma van maatschappijleer heeft voor alle leerwegen betrekking op:

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
ML1/K/2 Basisvaardigheden
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/4 Cultuur en socialisatie
ML1/K/5 Sociale verschillen
ML1/K/6 Macht en zeggenschap
ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering

Al deze exameneenheden komen terug in het schoolexamen; maatschappijleer kent geen centraal examen. Daarnaast kent het examenprogramma een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden.

Het examenprogramma is voorschrijvend van karakter. Hoe het wordt ingevuld is aan de school. Scholen en docenten hebben de ruimte zelf inhoudelijke keuzes te maken voor de concretisering van de eindtermen.