K/4: Cultuur en sociallisatie

13 december 2019

Inleiding volgt.

BB

KB

GL/TL

ML1/K/4

Cultuur en socialisatie

4. De kandidaat kan:

  • beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving;
  • uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag;
  • de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.
X

5. De kandidaat kan:

  • beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven;
  • uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en socialisatieproces;
  • de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.
X X